Startsidan  |  Båttillbehör  |  SAILGUARD

    "Ger ett fullgott resultat" Segling 3/1988

WHITE LINE

Ett problem som seglare brottats med länge är det kraftiga slitage som seglen utsätts för vid stagvändningar genom kontakt med riggdetaljer och mantågsstöttor över vilka kjolen på genuan ofta måste lyftas.
Detta medför att seglens livslängd förkortas, det finns risk för sönderrivning och att stagvändningarna ofta hakar upp sig.

ARONOWITSCH & LYTH AB presenterar nu en prisbillig patenterad svensk produkt:
 

SAILGUARD

- hjulet som underlättar stagvändningar och skyddar seglen!
 

SAILGUARD är ett hjul med en öppnings- och låsbar slits, som tillåter att SAILGUARD kan anbringas på mantåg, babystag och vant trots att dessa saknar fri ända. Mitthålet är 6,5 mm och kan vid behov borras upp till 9 mm.

SAILGUARD för seglen förbi och över kritiska detaljer genom sin rullfunktion. Slitaget vid stagvändningar minskas och SAILGUARD skyddar därigenom seglen på ett lika enkelt som uppenbart sätt.

Några tips:

SAILGUARD, som tillverkas av en vit UV-stabil specialplast, är nära nog omöjlig att bryta sönder.
 
Pris- och beställningsinformation

Tillbaka till Båttillbehör